Kokļu mūzikas koncertuzvedums „Stīgo, brālīt! Stīgo, māsiņ!”