Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts “Tev tuvumā”